2 juli 2019

Ulykkesvognstransport

De fleste af vores lastbiler er udstyret med et spil, så også køretøjer, som ikke bevæger sig, kan lastes. Dette omfatter landbrugsmaskiner, men også ikke-bevægelige lastbiler, samt restaureringsprojekter eller beskadigede biler. Derudover er det ofte vigtigt, at det transporteres tørt. Presenning og sikring hører til vores daglige arbejde. Hvert køretøj har fastgørelsesøjer, med hvilke det kan fastgøres, men i tilfælde af skade kan det være, at disse øjer ikke længere er til stede eller ikke længere er tilstrækkelige. Så er det op til førerens faglige kompetence og opfindsomhed at transportere de beskadigede køretøjer sikkert.

På grund af vores specialisering har vi de rigtige ressourcer med os, såsom sejl og træ kiler, stropper og kæder. Men demontering af en spoiler er for eksempel også en rutinemæssig opgave for os. Skal bilen skrottes eller transporteres til den nye ejer?

WhatsApp chat