27 helmikuun 2020

Vikatilannekuljetukset

Suurimmassa osista rekoistamme on vinssi jotta paikallaan pysyviä kulkuneuvoja voidaan myös lastata kyytiin. Tähän lukeutuu maatalousvälineistö, mutta myös liikkumattomat rekat. Näihin kuuluvat restaurointikohteet ja vialliset autot. Usein on merkittävää, että ne kuljetetaan kuivina. Navigointi ja lastin kiinnittäminen ovat meille päivittäistä työtä. Jokaisessa ajoneuvossa on kiinnityskoukut kiinnitystä varten, mutta vahinkotilanteessa koukut voivat puuttua tai ne eivät ole asianmukaisessa kunnossa. Näissä tilanteissa vahingoittuneiden kulkuvälineiden kuljetus tapahtuu kuljettajan ammattitaidon ja kekseliäisyyden avulla.

Erikoisalamme vuoksi meillä on aina tarvittavat apuvälineet, kuten kiinnityspurjeet, tukipalkit, hihnat ja ketjut. Myös esimerkiksi spoilerin purkaminen on meille tuttua työssämme. Tarvitseeko auto siirtää ja kuljettaa uudelle omistajalle? Van den Brink voi hoitaa myös tullipaperityön.

WhatsApp chat