27 helmikuun 2020

Laatu- ja ympäristölinjaus

Linjauksen pääpointit:

  • Kehitämme palveluidemme toteutusta jatkuvasti ottaen huomioon asiakkaiden odotukset, toiveet ja tarpeet, muut vaatimukset ja turvallisuuden, sekä asiakkaiden toiveiden täyttämisen tärkeyden, lainsäädännön ja ohjesääntelyt ja NEN-EN-ISO 9001- ja NEN-EN-ISO 14001 -standardien säännökset ympäristönäkökulmista ja kontekstianalyysista;
  • Tarjoamme alustan laatu- ja ympäristölinjausten suunnittelulle ja arvioinnille ottaen huomioon sidosryhmät. Tähän kuuluu asiakastyytyväisyyden mittaaminen, tulosten mittaaminen, hankkijoiden arviointi, koulutusten suunnittelu, sekä perusteellinen johdon arviointi, joka sisältää riskiarvion ja ympäristönäkökulmataulukon;
  • Huomioimme parhaan mahdollisen työn tason ja ympäristömenetelmät, sekä korkean laadun ja ympäristötietoisuuden ja kaikkien työntekijöiden koulutuksen, jonka mukaan koko järjestelmä ymmärretään, otetaan käyttöön ja ylläpidetään;
  • Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme tinkimättä työn laadusta ja aiheuttamatta harmia työympäristölle.
  • Otamme ympäristön huomioon arvioimalla kaikki ympäristövaikutukset joita kuljetuksella on, kertomalla työn ympäristöpuolista kaikille organisaatiolle työskenteleville henkilöille (kuten esimerkiksi alihankkijoille ja määräaikaisille työntekijöille) ja saattamalla oleellista ympäristötietoutta (jatkuva kehitys, ympäristöhaittojen ehkäisy, kestävä kehitys, ilmastonmuutosta vastaan taistelu ja siihen sopeutuminen ja biodiversiteetin ja ekosysteemeiden suojelu) julkisuuteen.
WhatsApp chat