27 februar 2020

Kvalitets- og miljøpolitikk

Våre firma prinsipp inkluderer:

  • Kontinuerlig forbedret implementering av tjenester i forhold til forventninger, krav og behov fra kunder, andre krav og sikkerhet, samt viktigheten av å oppfylle kundens krav, kravene i lover og forskrifter, kravene i NEN-EN-ISO 9001 standard som samt kravene fra NEN-EN-ISO 14001 til miljøaspekter og kontekstanalyse;
  • Tilby en struktur for utarbeidelse og gjennomgang av kvalitets- og miljømål med hensyn til interessenter inkludert måling av kundetilfredshet, prosessmåling, leverandørvurdering, opplæringsplanlegging, samt gjennom en ledelses vurderinger som inkluderer en risikoanalyse og miljømessig aspekt tabell;
  • Realiseringen av et optimalt arbeidskvalitet- og miljøsystem, samt en god kvalitet- og miljøbevissthet og utdanningsnivå blant alle ansatte, hvorved dette systemet forstås, implementeres og vedlikeholdes på alle nivåer;
  • Oppnå en ytterligere effektivitet av tjenesten uten å påvirke kvaliteten og miljøet
  • Når det gjelder miljøet, bestemme alle miljøeffekter på transport av varer, gjøre miljøaspektene kjent for alle som jobber for eller på vegne av organisasjonen, for eksempel underleverandører og midlertidige ansatte og gjøre relevant miljøinformasjon tilgjengelig for allmennheten, inkludert kontinuerlig forbedring og forebygging av miljøforurensning, bærekraftig bruk av ressurser, bekjempelse og tilpasning til klimaendringer og beskyttelse av biologisk mangfold og økosystemer.
WhatsApp chat