19 februar 2020

Transport av kjøretøy

Rutene som Van Den Brink International Transport spesialiserer seg på varierer fra turer fra flere havner i Europa og transport fra og til Skandinavia. Det vi transporterer er en blanding av nye og brukte lastebiler. For dette bruker vi en gjennomførende høy standard som er beskrevet av lastebil produsentene, men vi er også kjent med hva det innebærer å transportere en brukt eller ødelagt lastebil.

For å være godt forbedredt med brukt gods så har sjåførene våre kunnskapen og verktøyene for å forbedrede kjøretøy transport hvis det blir nødvendig. Et slikt tilfelle kan være for eksempel å demontere en spoiler men også å transportere ødelagte lastebiler.

WhatsApp chat