25 februari 2020

Fordonstransport

De vägar Van den Brink International Transport specialiserar sig på är allt från resor till de olika hamnarna i Europa till transporter till och från Skandinavien. Vi transporterar en blandning av nya och begagnade lastbilar. För detta använder vi oss av den höga standard som fastställts av lastbilstillverkare, men vi är också vana vid de utmaningar som gäller för en medelmåttigt begagnad och skadad lastbil.

För att vara väl förberedda inför transport av begagnat material har våra chaufförer de färdigheter och verktyg som krävs för att vid behov färdigställa inför en fordonstransport. Man kan till exempel tänka sig sådant som demontering av spoiler, men också transport av skadade lastbilar.

WhatsApp chat