Vet mer?

Arbetsområde

Om oss

Specialist inom lastbilstransport

Ska vi träffa dig?

Transport av transportutrustning är ett specialiserat arbete. Förutom vanlig effektiv lastning och säkring av bilar måste man alltid vara medveten om fordonens höjd och längd. Eftersom vi transporterar många nya maskiner och lastbilar är det också viktigt att dessa kommer fram ”nya” till leveransadressen. Även om de adresser vi kör till ibland är oframkomliga förväntar sig kunden att ta emot en oskadad leverans. Lika aktsamma som chaufförerna är vad gäller sina egna lastbilar, behandlar de fraktgodset som transporteras. Tack vare vår mångåriga erfarenhet vet vi hur man lägger upp en effektiv planering. Koldioxidminskning genom att dra ner på antalet tomma kilometer. Effektivitet och kostnadsmedvetenhet är mycket betydelsefullt hos van den Brink. Genom vårt stora nätverk försöker vi hämta upp fraktgods i närheten för att så långt som möjligt undvika tom körning. Med våra moderna lastbilar med likaledes moderna överbyggnader kan vi flytta och lyfta på ett sådant sätt att de passar de flesta gods. Vår last består huvudsakligen av begagnade och nya lastbilar, men även mobila arbetsplattformar, jordbruks- och byggmaskiner och intern transportutrustning. Dessutom många bussar och husbilar. Högkvalitativ last som kräver aningen mer uppmärksamhet. Vårt team av erfarna chafförer känner till vägarna i Europa, har alla nödvändiga papper för att säkra fraktgods samt har erfarenhet av att hantera dyrbara transportmedel. Vi kör över hela Europa, med fokus på södra Skandinavien.

WhatsApp chat