25 februari 2020

Kvalitets- och miljöpolicy

Principerna i denna policy innefattar:

  • Kontinuerligt förbättrad implementering av tjänsterna i förhållande till kundernas förväntningar, krav och behov, ytterligare krav och säkerhet, liksom vikten av att uppfylla kundkraven, kraven enligt lagar och förordningar, kraven enligt NEN-EN-ISO 9001-standard samt kraven enligt NEN-EN-ISO 14001 om miljöaspekter och sammanhangsanalys;
  • Tillhandahålla ett system för att utarbeta och granska kvalitets- och miljömål med avseende på intressenter, innefattande mätning av kundnöjdhet, processmätning, leverantörsbedömning, utbildningsplanering samt genom ledningsgranskning, innefattande en förteckning av riskanalys och miljöaspekter;
  • Förverkligandet av en optimal arbetskvalitet och miljösystem, samt god kvalitet och miljömedvetenhet och utbildningsnivå bland alla anställda, varigenom detta system förstås, implementeras och upprätthålls på alla nivåer;
  • Att uppnå ytterligare effektivitet för tjänsten utan att detta påverkar kvalitet eller miljö.
  • När det gäller miljön, beakta all miljömässig påverkan från godstransport, att göra dessa miljöaspekter kända för alla som arbetar för eller på uppdrag av organisationen, såsom underleverantörer och tillfälligt anställda, samt att göra relevant information gällande miljö tillgänglig för allmänheten, innefattande kontinuerliga förbättringar och förebyggande av miljöföroreningar, hållbar resursanvändning, bekämpning och anpassning till klimatförändringar och skydd av biologisk mångfald och ekosystem.
WhatsApp chat