23 september 2021

Algemene Voorwaarden W. van den Brink Internationaal Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van deze werkzaamheden, de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Nationaal Vervoer
    De Algemene Vervoercondities (AVC 2002), gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015.
  • Internationaal vervoer
    Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)
  • Betalingen
    Voor de betalingen gelden, in aanvulling op bovengenoemde voorwaarden, de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002

Met betrekking tot de bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

WhatsApp chat